Section -III – Hobby Turns into a Successful Career | 8th new English | Revised Edition | Samacheer Kalvi // tamilvazhikkatral

tamilvazhikkatral

            இந்தப் பக்கம் எட்டாம் வகுப்பு [2020] திருத்தப்பட்ட பதிப்பு ஆங்கில புத்தகத்தில் உள்ள அலகு இரண்டு பாடத்தின் Section -III – ன் தமிழ் வழி விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. பாடத்தின் பெயர் : Hobby Turns into a Successful Career.

Revised Edition

Unit – 2   Prose :

Hobby Turns into a Successful Career

Section -III  

Hobby Turns into a Successful Career - Part 1 / Sec - 3 / 8th new English / Revised Edition in Tamil - Part - 1

Hobby Turns into a Successful Career - Part 2 / Sec - 3 / 8th new English / Revised Edition in Tamil - Part - 2

       Hobby Turns into a Successful Career
Section -II
Page No : 40
ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தங்கள்:
 

passionate – ஆர்வம் [எளிதில் உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்ட]

chase – துரத்து

dream – கனவு

Ilavazhagi – இளவழகி

one among the many – பலவற்றில் ஒன்று

achieve – அடைதல்

amidst[அமிட்ஸ்] – இடையில்

odd – புதுமையான, வழக்கமில்லாத, ஒற்றைப்படை

odds – முரண்பாடுகள்

Mr. A. Irudayaraj – திரு. ஏ. இருதயராஜ்

district – மாவட்டம்

champion – சாம்பியன் [விளையாட்டில் முதன்மையானவர்]

shattered – நொறுங்கியது, சிதறடிக்கப்பட்ட

encourage – ஊக்குவித்தல்

support – ஆதரவு

determined – தீர்மானிக்கப்படுகிறது

achieve – அடைதல்

through – மூலம்[வழியாக]

used to – ஏற்கனவே வழக்கமானது

listened – கேட்டேன்

striker – ஸ்ட்ரைக்கர்

striker and coins 

tournaments – போட்டிகள் [போட்டி பந்தயம்]

local club – உள்ளூர் கிளப்

began – தொடங்கியது

coaching – பயிற்சி

       [coach – பயிற்சியாளர்]

around – சுற்றி

match – போட்டிப்பந்தயம்

won – வென்றது

    [win – won – won 

    வெற்றி – வென்றது – வென்று விட்டது]

confidence – நம்பிக்கை

led – வழிநடத்தியது

victories – வெற்றிகள்

included – சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

South Asian Association – தெற்காசிய சங்கம்

South Asian Association for Regional Cooperation Cup

பிராந்திய ஒத்துழைப்பு கோப்பைக்கான தெற்காசிய சங்கம்

a fish-cart – ஒரு மீன் வண்டி

transports – போக்குவரத்து

materials – பொருட்கள்

pipes – குழாய்கள்

living – வாழ்வாதாரம் [வாழ்வதற்கு போதுமான வருமானம் அல்லது அதை சம்பாதிப்பதற்கான வழிமுறைகள்]

apartment – அடுக்குமாடி இல்லங்கள்

Vyasarpadi – வியாசர்பாடி

enough – போதும்

accommodate – இடவசதி

trophies – கோப்பைகள்

over the years – பல ஆண்டுகளாக 

keep – வைத்திரு

trophies – கோப்பைகள்

left – விட்டுவிட்டது

    [Leave – left – left] 

left over – எஞ்சியவை

filling – நிரப்புதல்

neighbours – அண்டை வீட்டுக்காரர்கள்

relatives – உறவினர்கள்

Financing – நிதி

trips – பயணங்கள்

trouble – சிக்கல்

though – என்றாலும், இருந்தபோதிலும்

state – மாநிலம்

almost – கிட்டத்தட்ட

“Victories follow me”- “வெற்றிகள் என்னைப் பின்தொடர்கின்றன

Thiruvallur District – திருவள்ளூர் மாவட்டம்

Carrom Association – கேரம் சங்கம்

represented – பிரதிநிதியாக நின்றார்[சார்பாக]

Carrom World Championships – கேரம் உலக சாம்பியன்ஷிப்

Asian Championships – ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்

Achievements: [சாதனைகள்]
 
1. 5th World Carrom Champion, 2008 in France.
     5 வது உலக கேரம் சாம்பியன், 2008 பிரான்சில்.
 
2. Women’s singles title at the 38th Senior National Carrom Championships in Visakhapatnam, 2009.
      விசாகப்பட்டினம், 2009 இல் நடந்த 38 வது மூத்த தேசிய கேரம் சாம்பியன்ஷிப்பில் பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டம்.
 
3. Women’s singles title in the 37th National Carrom Championship in Chennai, 2008.
     2008, சென்னையில் 37 வது தேசிய கேரம் சாம்பியன்ஷிப்பில் பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டம்.

4. 13th SAARC Carrom Championship women’s doubles with Rashmi Kumari in 2009.
      13 வது சார்க் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் பெண்கள் இரட்டையர் 2009 இல் ரஷ்மி குமாரி.
 
5. The two time SAARC Carrom Championship women’s singles title in 2009.
     2009 இல் இரண்டு முறை சார்க் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டம்.
 
6. World Cup winner in 2006 and the next was the 2010 championship in the US where she secured the first place in singles and doubles.
    2006 இல் உலகக் கோப்பை வென்றவர், அடுத்தவர் அமெரிக்காவில் 2010 சாம்பியன்ஷிப், அங்கு அவர் ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவில் முதல் இடத்தைப் பிடித்தார்.
 
holds – வைத்திருக்கிறார் [பிடி]
bronze medals – வெண்கல பதக்கங்கள்
national competitions – தேசிய போட்டிகள்
international tournaments – சர்வதேச போட்டிகள் 

Glossary [சொற்களஞ்சியம்]

accommodates – sufficient space for

         இடமளிக்கிறது [இடவசதி] – போதுமான இடம்

sufficient – போதுமானது

space – இடம்

 

trophies – a decorative cup given as a token of victory

கோப்பைகள் வெற்றியின் அடையாளமாக வழங்கப்பட்ட அலங்கார கோப்பை

decorative – அலங்கார

token of victory – வெற்றியின் அடையாளம்

 

shattered – break , damage or destroyed

சிதைந்ததுஉடைத்தல், சேதம் அல்லது அழித்தல்

 

A. Fill in the blanks.

1. Mani’s grandfather noticed it and helped him by reading  bedtime stories. 
2. Ajay mastered the techniques of  preparing colors and brushes.
3. Ilavazhagi won her first match against her father.
1. மணியின் தாத்தா அதைக் கவனித்து, படுக்கை நேரக் கதைகளைப் படித்து அவருக்கு உதவினார்.
2. வண்ணங்கள் மற்றும் தூரிகைகள் தயாரிக்கும் நுட்பங்களை அஜய் தேர்ச்சி பெற்றார்.
3. இளவாஷகி தனது தந்தைக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் வென்றார்.
B. Choose correct synonyms for the italic word.
சாய்வுச் சொல்லுக்கு சரியான ஒத்த சொற்களைத் தேர்வுசெய்க.
       [ synonyms – அருஞ்சொற்பொருள்]
 
1. Writing is a unique hobby
a) common    
b) beneficial    
c) uncommon    
d) separate
1. எழுதுவது ஒரு தனித்துவமான பொழுதுபோக்கு
அ) பொதுவான 
ஆ) நன்மை பயக்கும் 
இ) அசாதாரண 
ஈ) தனி
 
2. Ajay started to paint happily.
a) depressed    
b) joyfully    
c) unhappily    
d) sadly
2. அஜய் மகிழ்ச்சியுடன் வண்ணம் தீட்ட ஆரம்பித்தார்.
அ) மனச்சோர்வடைந்த 
ஆ) மகிழ்ச்சியுடன் 
இ) மகிழ்ச்சியற்ற 
ஈ) சோகமாக
 
3. Miniature paintings depict Indian culture.
a) warp    
b) portray    
c) twist    
d) falsify
3. மினியேச்சர் ஓவியங்கள் இந்திய கலாச்சாரத்தை சித்தரிக்கின்றன.
a) இயற்கை உருவைக் கோணலாக்கு
b) சித்தரிக்க
c) திருப்பம்
d) பொய்மைப்படுத்து
C. Choose correct antonyms for the italic word.
சி. சாய்வு வார்த்தைக்கு சரியான எதிர்ச்சொற்களைத் தேர்வுசெய்க. 
        [ antonyms – எதிர்சொல்]
 
1. Ajay suffered an injury.
a) sorrow    
b) endure   
c) hurt    
d) mourn
1. அஜய் காயம் அடைந்தார்.
a) துக்கம் 
b) சகித்துக்கொள்ள 
c) காயப்படுத்துதல் 
d) புலம்பு
 
2. Ajay mastered the techniques of painting.
a) skilled    
b) proficient    
c) unskilled    
d) experienced
2. அஜய் ஓவியத்தின் நுட்பங்களில் மாஸ்டர்.
அ) திறமையான
ஆ) திறமையான
இ) திறமையற்ற
ஈ) அனுபவம் வாய்ந்தவர்
 
 
3. Ilavazhagi won world championship in 2008.
a) win    
b) succeed   
c) lost    
d) well-skilled
3. இளவழகி 2008 இல் உலக சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றார்.
அ) வெற்றி
ஆ) வெற்றி
இ) இழந்த 
ஈ) நன்கு திறமையானவர்
 
 
 
இந்த பாடம் தொடர்பான படங்கள் :
 
Section -III - Hobby Turns into a Successful Career | 8th new English | Revised Edition | Samacheer Kalvi // tamilvazhikkatral
 
Section -III - Hobby Turns into a Successful Career | 8th new English | Revised Edition | Samacheer Kalvi // tamilvazhikkatral
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

click here -> 4th Term 3 பாடப்பகுதியின் விளக்கம் பெற…

click here -> 5th Term 3 பாடப்பகுதியின் விளக்கம் பெற…
 
click here -> 6th Term 1, 2, 3 பாடப்பகுதி முழுவதும்  விளக்கம் பெற….

click here -> 7th Term 3 பாடப்பகுதியின் விளக்கம் பெற…

click here -> 8th Term 3 பாடப்பகுதியின் விளக்கம் பெற…

click here -> 9th பாடப்பகுதியின் விளக்கம் பெற…
 
 
 

 

Tags, 
சமசீர் கல்வி புத்தகம் எட்டாம் வகுப்பு ஆங்கிலப் பாடம், samacheer kalvi 8th new books, 8th samacheer english book glossary, 8th samacheer book english glossary in tamil meaning, 8th english glossary with tamil meanings, 8th samacheer book 1marks, 8th samacheer bookback 1marks, samacheer bookback 1marks in 8th english book, 8th samacheer kalvi english guide free download, 8th samacheer kalvi english guide free download pdf, 8th std samacheer kalvi Revised Edition books , 8th samacheer kalvi english one mark questions with answers, 8th book samacheer kalvi 2020, samacheer kalvi 8th unit 2 question paper, Hobby Turns into a Successful Career 8th samacheer book lesson, Hobby Turns into a Successful Career 8th samacheer book guide in tamil, Hobby Turns into a Successful Career lesson bookback exercises with answers, Hobby Turns into a Successful Career 8th lesson question and answers, 8th samacheer english book term 1, samacheer kalvi book back answers, 8th samacheer english  Revised Edition book, Hobby Turns into a Successful Career 8th samacheer book lesson section 3, Hobby Turns into a Successful Career 8th lesson section 1, revised edition 8th new english book samacheer kalvi,

Leave a Comment

Your email address will not be published.